logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Tính đến năm 2011 ai là vận động viên duy nhất trong lịch sử lập kỷ lục ở 3 nội dung 100m 200m 4x100m tiếp sức của bộ môn điền kinh?

A. Roy Martin

B. Usain Bolt

C. Carl Lewis

D. Don Quarrie

2. Vịt xiêm còn có tên gọi khác là gì?

A. Ngang bướu cổ

B. Ngang bướu cánh

C. Ngang bướu chân

D. Ngang bướu mũi

3. Cao Lầu là tên khác của món ăn đặc sản nào tại Hội An?

A. Cơm

B. Phở

C. Bún

D. Mỳ

4. Tên gọi khác của nhạc cụ "Trống Cơm" là gì?

A. Da cổ

B. Phạn cổ

C. Qua cổ

D. Mộc cổ

5. Trong nghệ thuật hát xẩm nhạc cụ "Phách" gọi là gì?

A. Cặp kè

B. Song lang

C. Sênh

D. Phách

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: