Đăng Nhập
Bạn hãy cho biết tên của phù thuỷ được đặt tên cho nhà của Harry, Ron....
A. Salazar
B. Helga
C. Godric
D. Rowena
Mùa xuân ở nước Mỹ bắt đầu vào ngày tháng nào ?
A. 3/2hoặc 5/2
B. 5/6 hoặc 6/6
C. 5/5 hoặc 5/6
D. 4/5 hoặc 5/5
Muốn đến quê hương của đức Phật, ta phải đến quốc gia nào?
A. Nepal
B. Ấn Độ
C. Pakistan
D. Israel
Vào năm nào Mỹ và Liên Xô tuyên bố chấm dứt chiến tranh lạnh?
A. 1985
B. 1988
C. 1989
D. 1986
Cây cầu Đà Rằng nổi tiếng thuộc địa phận tỉnh nào ở nước ta?
A. Nam Định
B. Phú Yên
C. Bình Định
D. Hải Phòng

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: