Đăng Nhập
Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ mấy tại Hoa Kỳ?
A. 5
B. 6
C. 7
D. 8
Đâu là tên gọi của một loại hợp kim?
A. Đồng chí
B. Đồng điệu
C. Đồng thau
D. Đồng chén
Từ nào không phải là tính từ?
A. Mướt
B. Mát
C. Mỏi
D. Moi
Từ nào còn thiếu trong câu "Ăn cùng ... ngủ cùng chiếu"?
A. Chén
B. Tô
C. Bàn
D. Mâm
Câu đối đỏ thường đi với hình ảnh nào khi nói tới ngày tết?
A. Bánh tét xanh
B. Bông mai vàng
C. Bánh chưng xanh
D. Đĩa hành tím

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: