Đăng Nhập
Câu nào sau đây có ý nói lung tung không có nội dung cụ thể?
A. Rón ra rón rén
B. Ốm nhom ốm nhách
C. Bà láp bà xàm
D. Lạch đà lạch đạch
Câu nào sau đây có ý nói lung tung không có nội dung cụ thể?
A. Tào lao xịt bộp
B. Nhàn cư vi bất thiện
C. Rãnh rổi sinh nông nổi
D. Ùm bà làng
Quốc gia nào giành quyền đăng cai ASIAD lần thứ 18 vào năm 2019?
A. Indonesia
B. Korea
C. Vietnam
D. Macau
Việt Nam đã vượt qua các Tiểu Vương Quốc Arap Thống Nhất và Indonesia giành quyền đăng cai A vận hội 18 vào năm 2019
Để diễn tả những người nhà giàu hay khinh thường người khác gọi là gì?
A. Chanh chua
B. Chảnh
C. Đanh đá
D. Điêu ngoa
Lời bài hát "Cà phê miệt vườn" của Minh Vy "Anh vô cafe Anh ngồi coi có ... "?
A. hai tờ báo
B. ba tờ báo
C. bốn tờ báo
D. năm tờ báo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122391
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: