Đăng Nhập
Hai quốc gia nào có đường biên giới chung dài nhất?
A. Nga - Trung Quốc
B. Pháp - Đức
C. Achentina - Brazil
D. Mỹ - Canada
Vào thế chiến thứ 2, tượng Oscar được làm bằng gì?
A. Thạch cao
B. Vang
C. Thủy tinh
D. Đồng
Tuyến đường sắt đầu tiên được xây dựng ở nước nào?
A. Anh
B. Tây Ban Nha
C. Pháp
D. Nga
Thành phần nào của máu tham gia vào quá trình đông máu ở vết thương?
A. Hồng cầu
B. Bạch cầu
C. Tiểu cầu
D. Hemoglobin
Ai là người đầu tiên sử dụng kí hiệu 'delta'?
A. Decartes
B. Cauchy
C. Culong
D. Ferma

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: