Đăng Nhập
Theo y học cổ truyền, huyệt "Huyệt Vĩ lư" nằm ở đâu?
A. Hậu môn
B. Hông
C. Bộ hạ
D. Vai
Huyệt Vĩ lư:- Vị trí: Tại giữa chỗ hậu môn và xương cùng.Khi bị điểm trúng: Gây trở ngại đến sự lưu thông của khí trên toàn thân, khí tại huyệt Đan điền không dâng lên được.D.- CÁC HUYỆT VỊ NGUY HIỂM Ở TAY VÀ CHÂN:
Theo y học cổ truyền, huyệt "Huyệt Kiên tỉnh" nằm ở đâu?
A. Vai
B. Lưng
C. Chân
D. Tay
1.- Huyệt Kiên tỉnh:- Vị trí: Chỗ cao nhất phần vai.- Khi bị điểm trúng: Cánh tay tê bại, mất đi sự linh hoạt.
Theo y học cổ truyền, huyệt "Huyệt Thái uyên" nằm ở đâu?
A. Tay
B. Chân
C. Vai
D. Nách
- Huyệt Thái uyên:- Vị trí: Ngữa lòng bàn tay, tại chỗ lõm lằn ngang cổ tay.- Khi bị điểm trúng: Cản trở bách mạch, tổn thương nội khí.
Theo y học cổ truyền, huyệt "Huyệt Túc tam lý" nằm ở đâu?
A. Đầu gối
B. Mắt cá
C. Bàn chân
D. Khủy tay
- Huyệt Túc tam lý:- Vị trí: Bờ dưới xương bánh chè xuống 6cm, trước xương ống chân ngang ra ngoài 1 ngón tay.- Khi bị điểm trúng: Chi dưới tê bại, mất đi sự linh hoạt.
Theo y học cổ truyền, huyệt "Huyệt Tam âm giao" nằm ở đâu?
A. Đầu gối
B. Mắt cá chân
C. Bàn chân
D. Lặc lè
Huyệt Tam âm giao:- Vị trí: Tại đầu nhọn mắt cá chân thẳng lên 6 cm, sát bờ sau xương ống chân.- Khi bị điểm trúng: Chi dưới tê bại, mất linh hoạt, thương tổn khí ở huyệt Đan điền.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: