logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày 06/02 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Nicaragua

B. Namibia

C. New Zealand

D. Niger

2. Ngày 15/09 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Namibia

B. Nepal

C. Niger

D. Nicaragua

3. Ngày 18/12 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Niger

B. Nicaragua

C. New Zealand

D. Nigeria

4. Ngày 01/10 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Niger

B. Nigeria

C. Na Uy

D. Namibia

5. Ngày 17/05 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Nigeria

B. Namibia

C. Na Uy

D. Nepal

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: