Đăng Nhập
Có câu "Miệng câm như ngậm hạt...." gì?
A. Điều
B. Mít
C. Thị
D. Dưa
Ai là người đầu tiên cứu Lục Vân Tiên khi bị Trịnh Hâm hãm hại xô xuống nước?
A. Võ Công
B. Ông Ngư
C. Giao long
D. Vương Tử Trực
Vân Tiên mình lụy giữa dòng,Giao long dìu đỡ vào trong bãi rày.Vừa may trời đã sáng ngày,Ông chài xem thấy vớt ngay lên bờ.
Người hầu cho "Kiều Nguyệt Nga" trong truyện Lục Vân Tiên tên gì?
A. Kim Ngọc
B. Kim Liên
C. Thúy Tiên
D. Ái Thi
Hai nàng ai tớ, ai thầy nói ra?Thưa rằng: "Tôi Kiều Nguyệt NgaCon nầy tỳ tất tên là Kim LiênQuê nhà ở quận Tây XuyênCha làm tri phủ ở miền Hà Khê.
"Ứng Lăng" là tên gọi lăng mộ của vua nào ở huế?
A. Minh Mạng
B. Tự Đức
C. Khải Định
D. Đồng Khánh
Cầu Cổng Vàng hay Kim Môn nổi tiếng thế giới thuộc nước nào?
A. Đức
B. Nga
C. Pháp
D. Mỹ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: