Đăng Nhập
Điền số tiếp theo vào dãy số sau: 0, 1, 2, 5, 12, 29, ...?
A. 37
B. 60
C. 70
D. 157
= n*2+số trước n
Dây tóc bóng đèn đầu tiên được làm bằng gì?
A. Vonfram
B. Than chì
C. Nhôm
D. Đồng
Tác giả của ca khúc: "Ca dao em và tôi"?
A. Thiên Thanh
B. An Thuyên
C. Thanh Tùng
D. Phan Huỳnh Điểu
Which continents is the biggest in the world?
A. Ustralia
B. Asia
C. Europe
D. America
Hành tinh nào có 4 vệ tinh nổi tiếng được Galilee phát hiện ra?
A. Mộc Tinh
B. Hải Vương tinh
C. Hỏa Tinh
D. Thổ Tinh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: