Đăng Nhập
Hao Pơ Lang là tên gọi theo tiếng Tây Nguyên của loại hoa nào?
A. Hoa lang
B. Hoa gạo
C. Hoa mai
D. Hoa cúc
Tại Olympic Bắc Kinh 2008 VĐV Hoàng Anh Tuấn đã mang về cho đoàn Việt Nam huy chương bạc duy nhất bộ môn nào?
A. Điền Kinh
B. Cử Tạ
C. Võ Việt Nam
D. Cờ Vua
Màu vàng nhạc xuất hiện trên lá cho thấy thực vật bị đói nguyên tố nào?
A. Oxi
B. Các bô nic
C. Ni tơ
D. Na tri
Theo truyền thuyết, Thánh Gióng đã ăn gì để lớn nhanh như thổi?
A. Cơm nếp
B. Cơm cà
C. Cơm lam
D. Cơm nguội
Thales(là một triết gia, một nhà toán học người Hy Lạp) Ông quan niệm toàn bộ thế giới của chúng ta được khởi nguồn từ cái gì?
A. Lửa
B. Nước
C. Trời
D. Đất

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: