Đăng Nhập
Vườn quốc gia nào khác vườn quốc gia còn lai?
A. Phú Quốc
B. Cát Bà
C. Bến En
D. Côn Đảo
Bến En ở đất liền (Thanh Hóa), các vườn còn lại nằm trên đảo
Vườn quốc ga Tam Đảo không năm trên tỉnh nào sau đây?
A. Vĩnh Phúc
B. Thái Nguyên
C. Hòa Bình
D. Tuyên Quang
Vườn quốc gia Cát Tiên không nằm trên địa phận tỉnh nào sau đây?
A. Lâm Đồng
B. Bình Dương
C. Bình Phước
D. Đồng Nai
Vườn quốc gia Cúc Phương không nằm trên địa phận tỉnh nào sau đây?
A. Sơn La
B. Thanh Hóa
C. Hòa Bình
D. Ninh Bình
Cho đến năm 2012, Vườn quốc gia nào có diện tích rộng nhất?
A. Phong Nha Kẻ Bàng
B. Yok Đôn
C. Cúc Phương
D. Kon Ka Kinh
Phong Nha-Kẻ Bàng: 200.000 ha; Yok Đôn: 115.545 ha; Cúc Phương: 20.000 ha; Kon Ka Kinh: 41.780 ha

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: