Đăng Nhập
Bộ phim "ván bài lật ngửa" do ai làm đạo diễn?
A. Lê Cung Bắc
B. Trần Bạch Đằng
C. Nguyễn Trương Thiên Lý
D. Khôi Nguyên
"Gà mái ghẹ" là gà gì?
A. Gà mái non sắp đẻ
B. Gà mái già
C. Gà mái đang lớn
D. Gà mái mơ
Mèo "tam thể" là mèo có bộ lông cơ bản như thế nào?
A. Ba màu
B. Hai màu
C. Xám
D. Trắng
Lão Hạc trong tác phẩm của Nam Cao có nuôi một con vật gì?
A. Chó
B. Mèo
C. Lợn
D. Dê
Con chó của Lão Hạc trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao có tên là gì?
A. Bạc rê
B. Đốm
C. Vàng
D. Mực

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: