Đăng Nhập
Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, tác phẩm nào đã thay thế lối kết cấu chương hồi bằng kết cấu theo quy luật tâm lý?
A. Số đỏ
B. Tố Tam
C. Bỉ Vỏ
D. Đáp án khác
Khoáng chất nào cứng nhất trong các khoáng chất sau?
A. Thạch Anh
B. Topa
C. Kim cương
D. Thạch cao
Bạn hãy cho biết tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới nằm ở đâu?
A. Thái Lan
B. Trung Quốc
C. Ấn Độ
D. Indonesia
Nguồn gốc của ngày 1-5 (Ngày quốc tế lao động) bắt nguồn từ nước nào?
A. Anh
B. Pháp
C. Mỹ
D. Đức
Ngôn ngữ nào được nhiều người sử dụng nhất trên thế giới?
A. Anh
B. Pháp
C. Trung Quốc
D. Tây Ban Nha

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122421
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: