Đăng Nhập
Năm 1928, nhân vật hoạt hình nào lần đầu tiên xuất hiện?
A. Thủy thủ Popeye
B. Vịt Donald
C. Chuột Mickey
D. Tom và Jerry
Môn võ nào được gọi là Hiệp khí đạo?
A. Pencat Silat
B. Judo
C. Karatedo
D. Aikido
Sông Hương của Thành phố Huế còn có tên gọi là gì?
A. Hạ Giang
B. Linh Giang
C. Tiền Giang
D. Trà Giang
Một điện trở R = 8 (Ôm) mắc vào hai điểm có hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua điện trở là?
A. 0,4A
B. 0,8A
C. 1,2A
D. 1,5A
Nam châm điện là một ống dây có dòng điện chạy qua trong lòng ống dây có một lõi kim loại, đó là kim loại nào?
A. Sắt non
B. Niken
C. Coban
D. Thép

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122190
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: