Đăng Nhập
Tổ chức quốc tế "Phong trào không liên kết" được cho là đứa con tinh thần của quốc gia nào?
A. Ấn Độ
B. Nam Tư
C. Ai Cập
D. Nam Phi
Phong trào không liên kết là một tổ chức quốc tế gồm các quốc gia tự xem mình là không thuộc hoặc chống lại bất kỳ khối cường quốc lớn nào. Phong trào này chủ yếu là đứa con tinh thần của Thủ tướng Ấn Độ Jawaharlal Nehru, cựu tổng thống Ai Cập Gamal Abdul Nasser và chủ tịch Nam Tư Josip Broz Tito.
Hội nghị các quốc gia Phong trào không liên kết năm 2012 diễn ra tại nước nào?
A. Cuba
B. Ấn Độ
C. Iran
D. Malaysia
Iran Thủ đô Tehran - Iran , 28 tháng 8 năm 2012
Từ năm 2009 đến nay ai là tổng thư ký của Phong trào không liên kết?
A. Zail Singh(Ấn Độ)
B. Fidel Castro(Cu Ba)
C. Suharto(Indonesia)
D. Hosni Mubarak(Ai Cập)
http://vi.wikipedia.org/wiki/Phong_tr%C3%A0o_kh%C3%B4ng_li%C3%AAn_k%E1%BA%BFt
Phiên bản nào không phải là tên một dòng súng do Nga chế tạo?
A. AK-104
B. AK-105
C. AK-106
D. AK-107
AK là loại súng công kích bộ binh được Mikhail Timofeevich Kalashnikov chế tạo năm 1947 và không ngừng được cải tạo sau đó!http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%83_lo%E1%BA%A1i:S%C3%BAng_AK
Thủy điện nào có công suất lớn nhất việt nam?
A. Thủy điện Hòa Bình
B. Thủy điện Ialy
C. Thủy điện Sơn La
D. Thủy điện Trị An
Nhà máy thủy điện Sơn La là nhà máy thủy điện nằm tại tại xã Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La, Việt Nam. Nhà máy được khởi công xây dựng ngày 2 tháng 12 năm 2005, . Sau 7 năm xây dựng, Thủy điện Sơn La được khánh thành vào ngày 23 tháng 12 năm 2012, sớm hơn kế hoạch 3 năm, trở thành nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam và cả khu vực Đông Nam Á

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122258
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: