logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc do nổi oan giết vua của thiếp Nguyễn Thị Lộ, đươc giải oan vào năm nào?

A. 1244

B. 1442

C. 1456

D. 1464

Năm 1464, Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho Nguyễn Trãi. Con cháu ông được tìm lại và bổ dụng. Người con út sinh ra sau khi ông qua đời là Nguyễn Anh Vũ được Lê Thánh Tông phong cho chức Đồng Tri Phủ huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), cấp cho 100 mẫu ruộng gọi là "Miễn hoàn điền" (ruộng không phải trả lại) con cháu đời đời được hưởng. Nguyễn Anh Vũ xây dựng mộ chí của Nguyễn Trãi tại xứ đồng Tai Hà, làng Dự Quần, lấy sọ dừa, cành dâu táng làm cốt; lấy ngày mất của Nguyễn Trãi - 16 tháng 8 là ngày giỗ họ

2. Đây là dãy số Fibonaxi 1,1,2,3,5,8,...Số tiếp theo của dãy sau là số nào?

A. 9

B. 11

C. 13

D. 14

dãy Fibonaxi, số tiếp theo bằng tổng 2 số đứng liền trước đó

3. Nguyễn Trãi bị chết do cái gi?

A. Bệnh tật

B. Tuổi cao

C. Tru di tam tộc

D. Giặc giết

4. "Điếu Văn" được đọc khi nào?

A. Đám Tang

B. Đám Cưới

C. Lễ Hội

D. Đám giỗ

5. "Trấu" là vỏ hạt gì?

A. Đậu

B. Ngô

C. Lúa

D. Dưa

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: