Đăng Nhập
Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc do nổi oan giết vua của thiếp Nguyễn Thị Lộ, đươc giải oan vào năm nào?
A. 1244
B. 1442
C. 1456
D. 1464
Năm 1464, Lê Thánh Tông xuống chiếu giải oan cho Nguyễn Trãi. Con cháu ông được tìm lại và bổ dụng. Người con út sinh ra sau khi ông qua đời là Nguyễn Anh Vũ được Lê Thánh Tông phong cho chức Đồng Tri Phủ huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), cấp cho 100 mẫu ruộng gọi là "Miễn hoàn điền" (ruộng không phải trả lại) con cháu đời đời được hưởng. Nguyễn Anh Vũ xây dựng mộ chí của Nguyễn Trãi tại xứ đồng Tai Hà, làng Dự Quần, lấy sọ dừa, cành dâu táng làm cốt; lấy ngày mất của Nguyễn Trãi - 16 tháng 8 là ngày giỗ họ
Đây là dãy số Fibonaxi 1,1,2,3,5,8,...Số tiếp theo của dãy sau là số nào?
A. 9
B. 11
C. 13
D. 14
dãy Fibonaxi, số tiếp theo bằng tổng 2 số đứng liền trước đó
Nguyễn Trãi bị chết do cái gi?
A. Bệnh tật
B. Tuổi cao
C. Tru di tam tộc
D. Giặc giết
"Điếu Văn" được đọc khi nào?
A. Đám Tang
B. Đám Cưới
C. Lễ Hội
D. Đám giỗ
"Trấu" là vỏ hạt gì?
A. Đậu
B. Ngô
C. Lúa
D. Dưa

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: