Đăng Nhập
Sao chổi "Helley" được nhìn thấy từ trái đất bao nhiêu năm 1 lần?
A. 20
B. 46
C. 76
D. 1000
Nước CuBa nổi tiếng thế giới với sản phẩm nào sau đây?
A. Mía đường
B. Xì gà
C. Cà phê
D. Cao su
Từ nào sau đây không dùng để mô tả độ tuổi của người?
A. Thanh niên
B. Trung niên
C. Cao Niên
D. Đại Niên
Từ nào sau đây mô tả âm thanh?
A. Lanh chanh
B. Lách chách
C. Lạch cạch
D. Lạch xạch
Đâu là bộ phim nổi tiếng của điện ảnh Việt Nam?
A. Bao giờ cho đến tháng 3
B. Bao giờ cho đến tháng 4
C. Bao giờ cho đến tháng 7
D. Bao giờ cho đến tháng 10

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: