Đăng Nhập
Họ phổ biến nhất ở Nhật Bản?
A. Suzuki
B. Tanaka
C. Takahashi
D. Satō
Có dấu là thứ đội đầu, mưa nắng dãi dầu mẹ vẫn dùng luôn.Bỏ dấu miêu tả nhành cây, búp kia xanh thắm hứng ánh mặt trời.
A. Nón, non
B. Non, nón
C. Ngọn, ngon
D. Áo, ao
nón mẹ đội dù nắng hay mưa vẫn cùng mẹ đi đây đi đó, búp cây xanh non, mượt mà
Theo phương ngữ tỉnh Quảng Trị "chi dưới" của người được gọi là gì?
A. Cẳng
B. Lo
C. Cu
D. Trốc
đây là từ địa phương của vùng dân này để chỉ chân
Danh từ địa phương xứ Nghệ "cái cươi" là cái gì?
A. Cái nón
B. Cái rổ
C. Cái nhà kho
D. Cái sân
Danh từ địa phương xứ Nghệ "cái đài" là cái gì?
A. Cái mủi
B. Cái cổ
C. Cái gầu
D. Cái chân

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: