Đăng Nhập
"Hát bả trạo" là một loại hình sinh hoạt văn hóa truyền thống của người dân miền trung là nghề gì?
A. Đồng Án
B. Đi Biển
C. Đi Rẫy
D. Thủ Công Mỹ Nghệ
Lễ hội quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2012 (phường Núi Sam, thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang) diễn ra vào 12/5 (ngày 22/4 âm lịch). Trong nghi thức lễ hội, lễ nào là lễ quan trọng nhất?
A. lễ rước Bà
B. lễ tắm Bà
C. lễ chánh tế
D. lễ tạ Bà
Chính lễ Lễ hội quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2012 diễn ra trong 5 ngày, với các nghi thức như lễ phục hiện rước tượng Bà từ đỉnh Núi Sam xuống Lăng Miếu; lễ tắm Bà, lễ túc yết và xây chầu, lễ chánh tế, lễ hồi sắc... trong đó quan trọng nhất là lễ tắm Bà diễn ra vào tối 13/5 (nhằm ngày 23/4 âm lịch).
Rô Băm là một loại hình nghệ thuật thuộc vào loại di sản văn hóa của dân tộc nào?
A. Dân tộc Khơ me
B. Dân tộc H'Mông
C. Dân tộc Dao
D. Dân tộc Rơ Măm
Rô Băm là một loại hình nghệ thuật thuộc vào loại di sản văn hóa của đồng bào Khmer. Việc bảo tồn Rô Băm không chỉ là bảo tồn một loại hình nghệ thuật đặc sắc của đồng bào dân tộc. Những nghệ sĩ Rô Băm chỉ là những nông dân chân chất, sau những đêm diễn, họ lại trở về với ruộng rẫy, với cái nghèo vẫn hiện diện trước mắt. Với những con người vẫn phải lo từng bữa cơm thì liệu sự “trường tồn” của Rô Băm sẽ tiếp diễn được bao lâu? Thiết nghĩ, để loại hình nghệ thuật truyền thống này không bị thất truyền, các dự án về bảo tồn Rô Băm không chỉ được thực hiện trên giấy, mà cần được sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của toàn xã hội.
Đàn Tính: Là nhạc cụ của các dân tộc Tày, Nùng, Thái cư trú tại các tỉnh vùng núi phía Bắc Việt Nam. Người Tày, Nùng gọi là Tính Then, còn người Thái gọi là gì?
A. Tính Tấu
B. Tính Tẩu
C. Tính Keo
D. Tính Tiêu
người Thái gọi là Tính Tẩu (Tính là đàn, Tẩu gọi là quả bầu).
Saranai. Tiếng kèn ấy chỉ cất lên trong những đám đông mùa hội, rất kiêng khi nó được thổi trong nhà. Vì kiến trúc thanh âm của nó dẫn dụ linh hồn người ta “thoát xác” quên về… Là một loại nhạc khí của dân tộc nào?
A. Thái
B. Nùng
C. Chăm
D. Tày
Thanh âm bùa mê của tiếng kèn Saranai ấy như vẽ trước mắt những nẻo làng người Chăm nghèo xơ xác, vẽ trong hình dung những ngọn đồi tháp trơ trọi trước nhật nguyệt, vẽ vào những ngõ rừng, đồi cát quê hương từng vết chân sờ soạng bóng ma Hời quá khứ, khảm vào không gian những vệt hằn rát buốt của tâm thức…

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122424
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: