Đăng Nhập
Trần Kim Thạch (1937-2009) là nhà khoa học nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới, ông nghiên cứu trong lĩnh vực nào?
A. Khí tượng học
B. Địa chất học
C. Dân tộc học
D. Xã hội học
Trần Kim Thạch (1937-2009) là một trong những nhà địa chất hàng đầu của Việt Nam [1] và là nhà khoa học nổi tiếng ở Việt Nam và thế giới.[2] Ông cũng là người có công lớn góp phần vào việc đặt nền móng nghiên cứu, giảng dạy và phát triển hiệu quả về địa chất tại miền Nam Việt Nam liên tục trong suốt 45 năm qua (1964-2009).[3] Ông được giới chuyên môn xem là một trong số ít những cây đại thụ [4] của ngành địa chất Việt Nam.
Trường Đại Học dân lập đầu tiên ở Việt Nam?
A. ĐH Dân lập Tây Đô (Cần Thơ)
B. ĐH Yersin Đà Lạt
C. ĐH Dân lập Văn Lang
D. ĐH Dân lập Thăng Long
Trường Đại học Thăng Long là một trường đại học tư thục ở TP Hà Nội, Việt Nam. Là cơ sở giáo dục bậc đại học ngoài công lập đầu tiên trong chính thể Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trường được thành lập năm 1988 với tên gọi ban đầu là Trung tâm Đại học dân lập Thăng Long
Câu nào có nghĩa là vội vàng, nhấp nhỗm không yên?
A. Chân trong chân ngoài
B. Chân trời góc bể
C. Chân trước chân sau
D. Chân lấm tay bùn
Từ nào còn thiếu trong câu sau "Chim sẻ nhớ nương, sơn dương nhớ ..."?
A. Núi
B. Sông
C. Đầm
D. Rừng
Từ nào còn thiếu trong câu "Chính chuyên lấy chồng thợ giác, đĩ rạc lấy chồng ..."?
A. Ăn cướp
B. Ăn mày
C. Quận công
D. Phường chèo

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: