Đăng Nhập
Đâu là khoáng vật của vàng ?
A. Electrum
B. Cassiterit
C. Magnetit
D. Bô-xít
Bô-xít: Nhôm; Magnetit: sắt; Cassiterit: Thiếc; Electrum là khoáng vật của Vàng và Bạc
Kỷ thuật nào không có trong quy trình sản xuất gạch xây dựng?
A. Nghiền thô
B. Lọc
C. Phơi
D. Nung
Phản ứng este hóa trong hóa hữu cơ là phản ứng giữa các chất nào?
A. A xít và muối
B. Rượu và muối
C. Rượu và aldehyt
D. Rượu và a xít
RCOOH + R'OH = RCOOR' +H2O
Loại động vật nào không có đuôi?
A. Cá
B. Ếch
C. Kỳ nhông
D. Tôm
Bàn chân sau của ếch có mấy ngón?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: