logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Đâu là món ăn đặc sản Huế?

A. Cơm niêu

B. Cơm hến

C. Cơm nguội

D. Cơm khô

2. Theo năm dương lịch tháng nào có ngày ít nhất trong năm?

A. 1

B. 2

C. 7

D. 8

3. Ngày xóa tội vong nhân là ngày nào?

A. Mồng 5 tháng 5

B. Tết nguyên đán

C. Rằm tháng tư

D. Rằm tháng bảy

4. Theo thuyết ngủ Hành, hành nào khắc với hành Thổ?

A. Kim

B. Thủy

C. Mộc

D. Hỏa

Giữa Ngũ hành có mối quan hệ nuôi dưỡng, giúp đỡ, thúc đẩy nhau để vận động không ngừng, đó là quan hệ Tương sinh. Người ta qui ước thứ tự của Ngũ hành Tương sinh như sau: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.Giữa Ngũ hành có mối quan hệ nuôi dưỡng, giúp đỡ, thúc đẩy nhau để vận động không ngừng, đó là quan hệ Tương sinh. Người ta qui ước thứ tự của Ngũ hành Tương sinh như sau: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.

5. Linh Dương Đen là tên gọi của đội bóng nào?

A. Camarun

B. Nêgiria

C. Bờ biển ngà

D. Angola

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: