Đăng Nhập
Đâu là món ăn đặc sản Huế?
A. Cơm niêu
B. Cơm hến
C. Cơm nguội
D. Cơm khô
Theo năm dương lịch tháng nào có ngày ít nhất trong năm?
A. 1
B. 2
C. 7
D. 8
Ngày xóa tội vong nhân là ngày nào?
A. Mồng 5 tháng 5
B. Tết nguyên đán
C. Rằm tháng tư
D. Rằm tháng bảy
Theo thuyết ngủ Hành, hành nào khắc với hành Thổ?
A. Kim
B. Thủy
C. Mộc
D. Hỏa
Giữa Ngũ hành có mối quan hệ nuôi dưỡng, giúp đỡ, thúc đẩy nhau để vận động không ngừng, đó là quan hệ Tương sinh. Người ta qui ước thứ tự của Ngũ hành Tương sinh như sau: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.Giữa Ngũ hành có mối quan hệ nuôi dưỡng, giúp đỡ, thúc đẩy nhau để vận động không ngừng, đó là quan hệ Tương sinh. Người ta qui ước thứ tự của Ngũ hành Tương sinh như sau: Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim, Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc.
Linh Dương Đen là tên gọi của đội bóng nào?
A. Camarun
B. Nêgiria
C. Bờ biển ngà
D. Angola

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122266
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: