logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Khi ghép cây bằng cách ghép mắt, mắt ghép được ghép vào bộ phận nào của cây?

A. Gần gốc cây

B. Phần giữa thân

C. Gần ngọn cây

D. Trên cành cây

2. Năm châu Phi 1960, có bao nhiêu nước ở châu Phi giành được độc lập dân tộc?

A. 6

B. 17

C. 38

D. 59

3. Trong thần thoại HyLạp, người anh hùng nào đã lấy cắp lửa của thần linh cho loài ngườ

A. Thêxê

B. Prômêtê

C. Hecculơ

D. Akhil

4. Nước nào trên thế giới chiếm nhiều múi giờ nhất?

A. Trung Quốc

B. Canada

C. Úc

D. Nga

5. Quần đảo lớn nhất thế giới nằm ở đâu?

A. Châu úc

B. Châu Nam Cực

C. Bắc mỹ

D. Đông Nam Á

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: