Đăng Nhập
Tháng nào có ngày lễ tình yêu?
A. Tháng 1
B. Tháng 2
C. Tháng 3
D. Tháng 4
Bài hát giáng sinh quen thuộc nhất?
A. Happy NewYyear
B. Merry Christmas
C. Jingle Bells
D. Santa Claus
Hoàng đế cuối cùng của Việt Nam?
A. Ngô Đình Diệm
B. Hàm Nghi
C. Quang Trung
D. Bảo Đại
Tên một loài muỗi thường truyền bệnh sốt rét?
A. Anotpen
B. Halophen
C. Anophene
D. Hanoten
Bức tranh Portrait of Dr.Gauchet của Van Gogh được sáng tác năm nào?
A. 1860
B. 1890
C. 1921
D. 1870

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: