logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong các loài chim sau đây, loài chim nào có tiếng hót thánh thót nhất?

A. Chim se sẻ

B. Chim bồ câu

C. Chim sơn ca

D. Chim gõ kiến

2. Trong các loài chim sau đây, loài chim nào hót trước nhà báo hiệu nhà sắp có khách?

A. Chim khách

B. Chim bồ câu

C. Chim sáo

D. Chim cú mèo

3. Trong các loài chim sau đây, loài chim nào có khuôn mặt giống loài mèo?

A. Chim se sẻ

B. Chim gõ kiến

C. Chim cú mèo

D. Chim chích chòe

4. Trong các con vật sau đây, con nào được người nông dân lợi dụng sức kéo?

A. Hổ

B. Trâu

C. Lợn

D. Chó

5. Trong các con vật sau đây, con nào nuốt chửng con mồi mà không cần nhai?

A. Hổ

B. Báo

C. Rắn

D. Chó sói

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: