Đăng Nhập
Trong các loài chim sau đây, loài chim nào có tiếng hót thánh thót nhất?
A. Chim se sẻ
B. Chim bồ câu
C. Chim sơn ca
D. Chim gõ kiến
Trong các loài chim sau đây, loài chim nào hót trước nhà báo hiệu nhà sắp có khách?
A. Chim khách
B. Chim bồ câu
C. Chim sáo
D. Chim cú mèo
Trong các loài chim sau đây, loài chim nào có khuôn mặt giống loài mèo?
A. Chim se sẻ
B. Chim gõ kiến
C. Chim cú mèo
D. Chim chích chòe
Trong các con vật sau đây, con nào được người nông dân lợi dụng sức kéo?
A. Hổ
B. Trâu
C. Lợn
D. Chó
Trong các con vật sau đây, con nào nuốt chửng con mồi mà không cần nhai?
A. Hổ
B. Báo
C. Rắn
D. Chó sói

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122127
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: