Đăng Nhập
Nước ta có mấy ngày 'dành cho' phụ nữ?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Nhân vật Chí Phèo ở làng nào?
A. Làng Vũ Đại
B. Làng Vũ Nam
C. Làng Nam Hà
D. Làng Nam Đàn
Ai đã phong cho Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ Nôm?
A. Tản Đà
B. Nguyễn Tuân
C. Xuân Diệu
D. Huy Cận
'Tiếng gà văng vẳng gáy trên bom' là câu thơ trong bài thơ nào?
A. Tiếng chổi tre
B. Tự tình thứ nhất
C. Qua đèo Ngang
D. Đồng chí
'Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc' được viết theo thể gì?
A. Bát cú
B. Tự do
C. Thất ngôn tứ tuyệt
D. Phú Đường Luật

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: