Đăng Nhập
Cây sào treo những sản vật bày bán trên thuyền ở chợ nổi miền Tây Nam Bộ có tên là gì?
A. Cây chèo
B. Cây treo
C. Cây đeo
D. Cây bẹo
Địa điểm tự nhiên nào cao nhất Matx-cơ-va(Liên Bang Nga) có tên là gì?
A. Đồi chim Sẻ
B. Đồi hải Âu
C. Đồi Tuyết
D. Đồi Bạch Dương
Đâu là tên một loại cá?
A. Chia ra
B. Chìa khóa
C. Chìa vôi
D. Chìa gạch
Trứng của con Cua gọi là gì?
A. Gạch
B. Cát
C. Sỏi
D. Xi măng
Ngôn ngữ gốc được sử dụng trong truyện cổ Grim là ngôn ngữ nào?
A. Đức
B. Hà lan
C. Pháp
D. Anh

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: