logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Quả gì còn thiếu trong câu sau "Đói lòng ăn quả ... /Để cơm nuôi mẹ, mẹ già yếu răng"?

A. Sim già

B. Chà là

C. Ổi già

D. Cà na

2. Đâu không phải là tên một con phố cổ ở Hà Nội?

A. Hàng vàng

B. Hàng đồng

C. Hàng bạc

D. Hàng thiếc

3. Hà Lan nổi tiếng với loại thực phẩm nào sau đây?

A. Kim chi

B. Sushi

C. Lạp xưởng

D. Pho mát

4. Loài hoa nào sau đây được Nhật Bản tôn vinh làm quốc hoa của mình?

A. Hoa Hồng

B. Hoa Sen

C. Anh Đào

D. Hoa Tulip

5. Ai đã dành giải ca sĩ được yêu thích nhất tại HTV Awards lần thứ 6?

A. Hồ Quỳnh Hương

B. Mỹ Tâm

C. Hồ Ngọc Hà

D. Mỹ Linh

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: