logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Loại đất có diện tích lớn nhất đồng bằng sông Cữu Long?

A. Đất đầm lầy

B. Đất mặn

C. Đất phèn

D. Đất phù sa

2. Bức tranh được điêu khắc bằng đá lớn nhất, dài nhất thế giới nằm ở đâu?

A. Trung Quốc

B. Campuchia

C. Mỹ

D. Lào

3. Cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên xuất hiện trong thời gian nào?

A. Nam Kỳ Khởi Nghĩa

B. Binh biến Đô Lương

C. Khởi Nghĩa Bắc Sơn

D. Khởi nghĩa Hương Khê

4. Tiếng Việt là ngôn ngữ phổ biến thứ mấy ở Hoa Kỳ?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

5. Thụy Điển nổi tiếng ở thể loại nhạc nào?

A. Dance

B. Pop

C. Cổ điển

D. Jazz

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: