Đăng Nhập
Con tàu Titanic RMS ( RMS là viết tắt của Royal Mail Ship )đã hạ thủy vào năm 1912 trên Đại Dương nào sau đây?
A. Thái Bình Dương
B. Ấn Độ Dương
C. Đại Tây Dương
D. Bắc Băng Dương
Tên chính thức của nó là RMS Titanic (RMS là viết tắt của Royal Mail Ship).Tàu bắt đầu được đóng vào năm 1909 và được hạ thủy năm 1912. Là con tàu lớn, hiện đại, lộng lẫy và sang trọng nhất lúc đó,Titanic mang theo tham vọng thống trị tuyến đường biển xuyên Đại Tây Dương của công ty sở hữu nó, hãng vận tải biển The White Star Line. Tuy nhiên, trong chuyến vượt Đại Tây Dương.đầu tiên và cũng là cuối cùng của nó vào tháng 4 năm 1912, Titanic đã đắm do đâm vào một tảng băng trôi, khiến hơn 1.500 người tử nạn.
Ai la Hoàng Đế khai quốc của Nhà Đường trong lịch sử Trung Quốc?
A. Lý Thế Dân
B. Lý Uyên
C. Lý Trị
D. Võ Tắc Thiên
Tác phẩm "Cung oán ngâm khúc" của Đặng Trần Côn được viết theo thể thơ gì?
A. Thơ trữ tình
B. Văn chính luận
C. Trường đoản cú
D. Tự do
Trường đoản cú là thể thơ mà mỗi câu dài ngắn không hạn định, bằng trắc không phân minh, câu ba bốn tiếng đi đôi với câu năm bảy tiếng có câu dài đến mười, mười một tiếng. toàn thể là một bài từ khúc vần điệu tự do, phát nguyên văn thơ Trung Hoa, cải biến theo nguồn cảm hứng Việt Nam.
Kẹo "sìu châu" là đặc sản ở vùng nào?
A. Nam Định
B. Thái Bình
C. Ninh Bình
D. Thanh Hóa
Tây Nguyên của Việt Nam gồm có bao nhiêu tỉnh?
A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
TÂY NGUYÊN GỒM 5 TỈNH LÀ: KON TUM, GIA LAI, ĐĂK LĂK, ĐĂK NÔNG, LÂM ĐỒNG

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: