Đăng Nhập
World Cup 1994 được tổ chức ở đâu?
A. Tây Ban Nha
B. Anh
C. Mỹ
D. Pháp
Châu nào có độ cao trung bình lớn nhất thế giới?
A. Châu Á
B. Châu Âu
C. Châu Úc
D. Châu Nam cực
Trên tiền của New Zealand có hình con chim gì?
A. Bói Cá
B. Đại Bàng
C. Chim Ruồi
D. Kiwi
Kim loại nào nhẹ nhất?
A. Liti (Li)
B. Canxi (Ca)
C. Natri (Na)
D. Nhôm (Al)
Cô gái đi chùa Hương trong thơ Nguyễn Nhược Pháp đã mặc loại quần nào?
A. Quần bò
B. Quần lĩnh
C. Quần sooc
D. Quần the

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122365
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: