Đăng Nhập
Cuộc khởi nghĩa cuối cùng của Phong trào Cần Vương(giúp vua) là cuộc khởi nghĩa nào?
A. Khởi nghĩa Hương Khê
B. Khởi nghĩa Bãi Sậy
C. Khởi nghĩa Ba Đình
D. Khởi nghĩa Sông Đà
Lễ hội Phủ Dầy được tổ chức từ 3/3 đến 8/3 âm lịch hằng năm tại Nam Định để tôn vinh một trong tứ bất tử của tín ngưỡng Việt Nam là ai?
A. Tản Viên Sơn thần
B. Phù Đổng Thiên vương
C. Chử Đồng Tử
D. Liễu Hạnh Công chúa
Theo truyền thuyết "Chử Đồng Tử" Người cha trước khi chết đã để lại cho con cái gì?
A. Chiếc hài
B. Chiếc khố
C. Cần câu
D. Ngôi nhà trên cây
Câu nói nào sau đây khiến ta nghĩ đến con người không bao hoàn hảo?
A. Có một không hai
B. Nhân vô thập toàn
C. Nhất tự vi sư
D. Tứ mã nan tri
Quốc kỳ nước nào gần giống với quốc kỳ Việt Nam nhất(Nền đỏ, chính giữa có ngôi sao nhưng không phải màu vàng)?
A. Myanma
B. Maroc
C. Djibouti
D. Honduras

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: