Đăng Nhập
Campuchia tuyên bố độc lập vào năm nào?
A. 1945
B. 1953
C. 1975
D. 1992
Trước Washington, thành phố nào đã từng là thủ đô của Mỹ?
A. Los Angeles
B. Philadelphia
C. Boston
D. New York
Cực Bắc của nước ta nằm ở tỉnh nào?
A. Cao Bằng
B. Bắc Kạn
C. Hà Giang
D. Tuyên Quang
Cực nam của Việt Nam thuộc tỉnh nào?
A. Kiên Giang
B. Cà Mau
C. Bến Tre
D. Trà Vinh
Việt Nam có bao nhiêu mùa trong năm?
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122258
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: