Đăng Nhập
Chiến thắng có ý nghĩa lớn lao của nghĩa quân Tây Sơn ở Đàng Trong năm 1785 là chiến thắng gì?
A. Hạ thành Quy Nhơn
B. Chiếm đất Gia Định
C. Đánh bại quân Xiêm
D. Giải phóng Quảng Ninh
Tác giả của bộ 'Thượng Kinh ký sự', nhà y học lỗi lạc của Việt Nam thế kỷ XVIII là ai?
A. Tuệ Tĩnh
B. Ngô Nhân Danh
C. Lê Quý Đôn
D. Lê Hữu Trác
Đám tang cụ Phan Châu Trinh được tổ chức trọng thể vào năm nào, ở đâu?
A. 1926 tại Quảng Nam
B. 1925 tại Sài Gòn
C. 1925 tại Sài Gòn
D. 1926 tại Sài Gòn
Christopher Columbus được sinh ra tại nước nào?
A. Anh
B. Italy
C. Pháp
D. Đức
Điều đặc biệt của Kimono - y phục truyền thống của Nhật Bản là?
A. Chỉ có một kích cỡ
B. Mặc vào mùa đông
C. Làm từ vải đặc biệt
D. Không thể tự mặc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: