logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Để tả một sự may mắn người ta thường dùng thành ngữ nào?

A. Mèo mù vớ cá rán

B. Mèo khen mèo dài đuôi

C. Làm như mèo mữa

D. Mèo già hóa cáo

2. Để tả một sự cẩu thả người ta thường dùng thành ngữ nào?

A. Mèo mù vớ cá rán

B. Mèo mã gà đồng

C. Làm như mèo mữa

D. Mèo già hóa cáo

3. Cụm từ "sơn hào hải vị" dùng để chỉ về lĩnh vực nào?

A. May mặt

B. Chăn nuôi

C. Ẩm thực

D. Trồng trọt

4. Ca sỹ tham gia trong thành phần ban giám khảo của "Sao mai điểm hẹn" 2006 là ai?

A. Mỹ Tâm

B. Mỹ Linh

C. Siu Black

D. Khánh Linh

5. Cụm từ "cá chép hóa rồng" thường để chỉ điều gì?

A. Sự may mắn

B. Sự tiến hóa

C. Sự khéo léo

D. Sự đổ đạt

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: