Đăng Nhập
Bài hát "Nhịp cầu nối những bờ vui" là của nhạc sĩ nào?
A. Vĩnh An
B. Nguyễn An
C. Huy An
D. Văn An
Ai Cập không tiếp giáp với quốc gia nào sau đây?
A. Lybia
B. Sudan
C. Israel
D. Algerie
Để chỉ sự lo lắng không đâu người ta dùng thành ngữ nào?
A. Lo trâu trắng răng
B. Lo lợn trắng răng
C. Lo ngựa trắng răng
D. Lo bò trắng răng
"Một năm ánh sáng" là đơn vị đo cái gì?
A. Độ sáng
B. Khoảng cách
C. Tiếng ồn
D. Gia tốc
Câu mở đầu bài hát "Em là bông hồng nhỏ" của Trịnh Công Sơn?
A. Em sẽ là mùa xuân
B. Em sẽ là mùa mưa
C. Em sẽ là mùa nắng
D. Em sẽ là mùa thu

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: