Đăng Nhập
Ban nhạc ABBA gồm bao nhiêu thành viên?
A. 3 thành viên
B. 4 thành viên
C. 5 thành viên
D. 6 thành viên
Đây là ca khúc gắn liền với tên tuổi của ca sĩ Cẩm Vân tên ca khúc cũng là tên phim?
A. Bài Ca Không Quên
B. Đất Phương Nam
C. Mùa Thu Hà Nội
D. Hà Nội Trở Gió
Đất nước có bảng chữ cái gồm 76 chữ cái?
A. Hà Lan
B. Ả Rập
C. Cambodia
D. Ai Cập
Kênh đào nôi giữa Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương?
A. Kênh đào Panama
B. Kênh đào Suez
C. Kênh đào Rideau Skate
D. Kênh đào Venice
Năm 1911, ở Trung Quốc đã diễn ra cuộc cánh mạng dân chủ tư sản nào?
A. Cách mạng Duy Tân
B. Cách mạng Tân Hợi
C. Cách mạng Ất Dậu
D. Cách mạng Canh Ngọ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122227
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: