Đăng Nhập
Suối cá thần Cẩm Lương nằm ở tỉnh nào?
A. Bắc Giang
B. Thanh Hóa
C. Quảng Ngãi
D. Phú Yên
"Nhất vợ nhì trời" là bài thơ của nhà thơ nào?
A. Tú Xương
B. Nguyễn Khuyến
C. Tú Mỡ
D. Nguyễn Công Trứ
Quốc gia nào quốc gia có số lần vô địch nhiều nhất Cúp C1 Châu Âu?
A. Tây Ban Nha
B. Đức
C. Ý
D. Anh
Đời Lê Trung Hưng Năm 1604 tỉnh Quảng Bình có tên là gì?
A. Hà Bình
B. Tân Bình
C. Lâm Bình
D. Tiên Bình
Quảng Bình (các tên gọi cũ khu vực này gồm: Lâm Bình, Tiên Bình, Tây Bình, Tân Bình)Đời Lê Trung Hưng có tên là Tiên Bình. Năm 1604, đổi tên là Quảng Bình.
Utigat là một thác nổi tiếng thuộc quốc gia nào?
A. Na Uy
B. Áo
C. Thụy Sĩ
D. Ý

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122366
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: