Đăng Nhập
Ngày 25/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Peru
B. Pakistan
C. Puerto Rico
D. Papua New Guinea
Ngày 03/09 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Yemen
B. Oman
C. UAE
D. Qatar
Ngày 01/12 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Nga
B. Rumania
C. Slovenia
D. Tây Ban Nha
Ngày 12/06 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Anh
B. Đức
C. Nga
D. Pháp
Ngày 01/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?
A. Uganda
B. Rwanda
C. Hungary
D. Bulgary

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122189
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: