logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Ngày 25/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Peru

B. Pakistan

C. Puerto Rico

D. Papua New Guinea

2. Ngày 03/09 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Yemen

B. Oman

C. UAE

D. Qatar

3. Ngày 01/12 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Nga

B. Rumania

C. Slovenia

D. Tây Ban Nha

4. Ngày 12/06 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Anh

B. Đức

C. Nga

D. Pháp

5. Ngày 01/07 là quốc khánh của quốc gia nào sau đây?

A. Uganda

B. Rwanda

C. Hungary

D. Bulgary

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: