logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Trong âm nhạc, gam Đô trưởng nếu ghi: Đô - Rê - Mi - Son - La - Đô còn thiếu những nốt nào?

A. Pha - Son

B. Pha - Si

C. Pha - La

D. La - Si

2. Trong các từ cùng chỉ một loài cá sau, từ nào là phương ngữ Nam Bộ?

A. Cá lóc

B. Cá quả

C. Cá tràu

D. Cá chuối

3. Câu 'Lang thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.' là câu gì?

A. Câu đơn

B. Câu đặc biệt

C. Câu ghép

D. Câu rút gọn

4. Từ nào sau đây không là từ Hán Việt?

A. Tản cư

B. Đè nén

C. Kháng chiến

D. Lầm than

5. Câu 'Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề' là định nghĩa cho phương châm hội thoại nào dưới đây?

A. Về chất

B. Về lượng

C. Quan hệ

D. Lịch sự

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: