Đăng Nhập
Trong âm nhạc, gam Đô trưởng nếu ghi: Đô - Rê - Mi - Son - La - Đô còn thiếu những nốt nào?
A. Pha - Son
B. Pha - Si
C. Pha - La
D. La - Si
Trong các từ cùng chỉ một loài cá sau, từ nào là phương ngữ Nam Bộ?
A. Cá lóc
B. Cá quả
C. Cá tràu
D. Cá chuối
Câu 'Lang thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù.' là câu gì?
A. Câu đơn
B. Câu đặc biệt
C. Câu ghép
D. Câu rút gọn
Từ nào sau đây không là từ Hán Việt?
A. Tản cư
B. Đè nén
C. Kháng chiến
D. Lầm than
Câu 'Khi giao tiếp cần nói đúng vào đề tài giao tiếp, tránh nói lạc đề' là định nghĩa cho phương châm hội thoại nào dưới đây?
A. Về chất
B. Về lượng
C. Quan hệ
D. Lịch sự

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: