logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Nước ta chính thức lấy tên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào năm nào?

A. 1973

B. 1974

C. 1975

D. 1976

2. Tam giác có ba cạnh a, b, c thoả mãn đẳng thức a² + b² = c² là tam giác gì?

A. Tam giác nhọn

B. Tam giác cân

C. Tam giác vuông

D. Tam giác đều

3. Ai là tác giả của “Đại Việt sử kí toàn thư”?

A. Nguyễn Du

B. Nguyễn Trãi

C. Ngô Sĩ Liên

D. Đỗ Bằng

4. 1 byte gồm bao nhiêu bit?

A. 5 bit

B. 6 bit

C. 7 bit

D. 8 bit

5. Trong hệ điều hành Windows, khi muốn tắt 1 cửa sổ đang làm việc bằng bàn phím ta dùng tổ hợp phím gì?

A. Esc

B. Ctrl + Alt + Delete

C. Crt + Delete

D. Alt + F4

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: