Đăng Nhập
Ai là người khám phá ra quang tuyến X?
A. Rontgen
B. Hezt
C. Tesla
D. Henry
Lục địa lớn thứ 3 thế giới là lục địa nào?
A. Châu Âu
B. Châu Phi
C. Châu Á
D. Châu Mỹ
Kỳ Thủ cờ vua nào ở Việt Nam được phong là đại kiện tướng quốc tế?
A. Lý An Thuận
B. Đào Thiên Hải
C. Nguyễn Gia Bảo
D. Trần Đại Thắng
Trong cụm từ Hán Việt 'Danh Lam Thắng Cảnh', từ nào chỉ chùa?
A. Lam
B. Danh
C. Thắng
D. Cảnh
Ai phát minh ra bóng đèn điện có dây tóc?
A. Noben
B. Mac
C. Thomas
D. Garile

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: