Đăng Nhập
Công thức tìm nghiệm của một phương trình đại số bậc 3 được gọi là công thức
A. Viete
B. Cardano
C. Heron
D. Newton
9
Hãng Bia Heineken dây chuyền sản suất tối đa khoảng bao nhiêu lon/giờ
A. 320.000lon/giờ
B. 420.000lon/giờ
C. 520.000lon/giờ
D. 620.000lon/giờ
Cái gì sau đây đi qua mặt trời không để lại bóng?
A. Mây
B. Gió
C. Bụi
D. Mặt trăng
Nhà toán học Việt Nam nào được coi là cha đẻ của "Lý thuyết tối ưu toàn cục" ?
A. Giáo sư Ngô Việt Trung
B. Giáo sư Hà Huy Khoái
C. Giáo sư Hoàng Tụy
D. Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn
12
Một năm có nhiều nhất bao nhiêu ngày chủ nhật?
A. 51
B. 52
C. 53
D. 54
Lấy 365 chia 7 nếu còn dư thì lấy hơn 1 ngày.

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122369
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: