logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Sa mạc Gobi thuộc quốc gia nào?

A. Mỹ

B. Chile

C. Mông Cổ

D. Marroc

2. Ở Thái Bình có lễ hội gì sau đây?

A. Hội Chùa Thầy

B. Hội Yết Kiêu

C. Hội Đình Bảng

D. Hội Chùa Keo

3. Ở Đông Nam Á hiện nay, có bao nhiêu quốc gia còn có vua trị vị?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

4. Muốn đến thăm di tích lịch sử Dinh Họ Vương, bạn phải đến địa danh nào?

A. Thanh Hóa

B. Phú Thọ

C. Hà Giang

D. Nghệ An

5. Ai là tác giả bài hát 'Trên đỉnh Phù Vân'?

A. Phó Đức Phương

B. Phan Huỳnh Điểu

C. Trịnh Công Sơn

D. Hoàng Vân

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: