logo ai la trieu phu
TRÒ CHƠI TRUYỀN HÌNH

1. Huyện Nam Giang của tỉnh Quảng Nam là huyện nào đổi tên thành?

A. Hiên

B. Giằng

C. Trà My

D. Phước Sơn

2. Giấy chứng minh thư được cấp cho người đủ bao nhiêu tuổi trở lên?

A. 14

B. 15

C. 16

D. 17

3. Thế giới được chia làm 24 múi giờ, vậy mỗi giờ tương ứng với bao nhiêu độ góc?

A. 15

B. 20

C. 25

D. 10

360độ/24h = 15 độ - giờ

4. Giờ quốc tế (GMT) bắt đầu được thống nhất vào năm nào?

A. 1881

B. 1882

C. 1883

D. 1884

GMT (Greenwich mean time)

5. trường "Bưởi" là tên gọi trước năm 1945 của trường phổ thông trung học nào ở Hà Nội?

A. Trường Hà Nội - Amsterdam

B. Trường THPT Sơn Tây

C. Trường Nguyễn Huệ

D. Trường Chu Văn An

 

Phone: +84 05113 701 413
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: GAME CHO CON

Số thành viên: 122107
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: