Đăng Nhập




Ngọn núi được mệnh danh là "Núi thơ" ở Ninh Bình còn có tên gọi khác là gì?
A. Núi Non Nước
B. Núi Cánh Diều
C. Núi Bài Thơ
D. Núi Ngọc Mỹ Nhân
Núi Ngọc Mỹ Nhân là di tích lịch sử văn hóa nằm ở phía đông thành phố Ninh Bình còn có tên gọi khác là gì?
A. Núi Bài Thơ
B. Núi Non Nước
C. Núi Tiên
D. Núi Cánh Diều
"Sơn Hậu, Tam nữ đồ vương, Phụng nghi đình" là sáng tác của loại hình nghệ thuật nào?
A. Kịch
B. Tuồng
C. Cải Lương
D. Ca Trù
Theo luật lao động nước ta, người có khả năng lao động, và được ký hợp đồng lao động ít nhất bao nhiêu tuổi?
A. 14
B. 15
C. 16
D. 18
Người ta dùng chữ cái nào để ký hiệu khối khí xích đạo?
A. E
B. M
C. P
D. T

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122229
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: