Đăng Nhập
Đâu là một loại búp bê của nước Nga?
A. Daruma
B. Hina
C. Barbie
D. Matryoshka
"Cò kè bớt một thêm hai/ Giờ lâu ngã giá vàng ngoài bốn trăm" là câu thơ trong tác phẩm nào?
A. Truyện kiều
B. Thương vợ
C. Năm mới chúc nhau
D. Mời trầu
Loại búp bê của nước nào con nhỏ có thể lồng vào trong con to?
A. Anh
B. Mỹ
C. Nhật
D. Nga
Đó là búp bê Matryoshka
Từ nào không dùng để miêu tả người gầy?
A. Còm nhom
B. Tong teo
C. Còi cõm
D. Khệnh khạng
Đâu là tên một loại chim?
A. Cúc cu
B. Cun cút
C. Cúc rúc
D. Cúm núm
cùng họ với gà, đuôi cộc

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: