Đăng Nhập
Sông Thương còn được gọi tên nào sau đây?
A. Nhật Nguyệt
B. Nhật Đức
C. Nhật Thăng
D. Nhật Lệ
Sông Thương hay sông Nhật Đức (xưa còn gọi là sông Nam Bình, sông Lạng Giang, sông Long Nhỡn) là một sông lớn ở địa phận các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Giang, Hải Dương và là một chi lưu của sông Thái BìnhSông Thương bắt nguồn từ dãy núi Na Pa Phước, làng Man, xã Vân Thuỷ, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, chảy trong máng trũng Mai Sao - Chi Lăng và chảy vào địa phận tỉnh Bắc Giang. Sông chảy qua thành phố Bắc Giang (tên cũ là Phủ Lạng Thương) và điểm cuối là thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tại đây nó hợp lưu với sông Lục Nam (ngã ba Nhãn) và sông Cầu (ngã ba Lác), rồi tạo thành sông Thái Bình tại chính ngã ba Lác.
"Ratouille" là bộ phim hoạt hình kể về chú chuột làm nghề gì?
A. Bác sĩ
B. Cảnh sát
C. Đầu bếp
D. Nhà khoa học
Tính đến nay(2015) nghệ sĩ nào thắng được nhiều giải thưởng nhất trong giải thưởng âm nhạc Mỹ?
A. Michael Jackson
B. Garth Brooks
C. Elvis Presley
D. Stevie Wonder
Đâu là tên một loại mít?
A. Thiếu nữ
B. Sơn nữ
C. Tố nữ
D. Cung nữ
Đâu là tên một loại mít?
A. Thiếu nữ
B. Sơn nữ
C. Cung nữ
D. Tố nữ

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122191
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: