Đăng Nhập
Đỗ Phủ được mệnh danh là gì?
A. Thần thơ
B. Thánh thơ
C. Tiên thơ
D. Phật thơ
Bài thơ nào sau đây của Hồ Chí Minh không có hình ảnh trăng?
A. Tin thắng trận
B. Cảnh rừng Việt Bắc
C. Lên núi
D. Đi thuyền trên sông Đáy
Thành ngữ nào sau đây có nghĩa là 'ý tưởng viển vong', 'thiếu thực tế', ' thiếu tính khả thi'?
A. Đeo nhạc cho mèo
B. Thầy bói xem voi
C. Đẽo cày giữa đường
D. Ếch ngồi đáy giếng
"Vì mây cho núi lên trời,Vì cơn gió thổi hoa ... với trăng" Từ nào còn thiếu trong dấu ba chấm?.
A. Vui
B. Cười
C. Buồn
D. Khóc
Nghĩa của từ 'thanh khiết' là gì?
A. Trong sạch
B. Cao cả
C. Vắng vẻ
D. Tươi tắn

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122401
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: