Đăng Nhập
"Ưng lăng" là nơi an nghỉ của vị vua Triều Nguyễn nào?
A. Khải Định
B. Minh Mạng
C. Gia Long
D. Tự Đức
Đâu là một trò chơi dân gian ?
A. Leo dây
B. Leo cây
C. Leo cột
D. Leo trèo
Đâu là một trò chơi dân gian?
A. Leo dây
B. Leo cây
C. Leo cột
D. Leo trèo
Có câu "Buôn Ngô buôn Tàu, không bằng nhà giàu ..." làm sao?
A. Làm ráng
B. Hà tiện
C. Tiết kiệm
D. Ăn chơi
Trong bài thơ Thương Vợ của Trần Tế Xương. Tác giả viết có bao nhiêu đứa con?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Quanh năm buôn bán ở mom sôngnuôi đủ năm con với một chồng....

Phone: 0943090578
Email: minhviendn@gmail.com
Copyright: MINH VIỄN

Số thành viên: 122362
Số câu hỏi: 13696
Đang chơi: